Spletna poletna šola CoLoS 2010 

 

Poletna šola bo potekala      od 28. junija do 30. junija 2010 na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Jadranska 21 (srečanje v živo) – v tem času bo program šole potekal tudi videokonferenčno

Kako do nas

Vabljeni ste vsi, ki pripravljate napredna izobraževalna e-gradiva in imate ustrezna znanja iz programiranja.

 

 

Uvodne informacije

Poletna šola bo letos sestavljena iz treh enodnevnih delavnic.

Ponedeljek, 28. junija: Standardi in specifikacije za učne tehnologije

Torek, 29. junija: (RIA) Bogate spletne aplikacije v izobraževanju (JavaFX, HTML5)

Sreda, 30. Junija:  Izdelava oblikovnih predlog za šolsko spletišče (za sistem Joomla)

 

Spletna (videokonferenčna) predavanja

V dopoldanskem času bodo potekala videokonferenčna predavanja v skladu s programom poletne šole. Organizirana bodo po tematskih sklopih. Vsak dan bodo potekale štiri šolske ure, predavanja pa bodo praktično usmerjena. Učitelji bodo imeli  možnost spremljanja predavanj tudi preko interneta, lahko tudi od doma. Predavanja bodo snemana in si jih bodo lahko udeleženci ogledavali tudi kasneje na zahtevo.

 

Praktične delavnice

Poleg praktične delavnice v računalniški učilnici bo potekalo tudi praktično delo, vodeno oziroma svetovano preko spletne učilnice z možnostjo tudi skupinskih klepetalnic in dodatnih računalniških demonstracij preko spleta.

 

Posnetke predavanj poletne šole najdete v Podrobnem programu (novo!!)

 

Dan

Vsebina

Zahtevano poredznanje

Ciljna skupina

Ponedeljek

Standardi za učne tehnologije: trenutno stanje in njihova prihodnost

Pomen standardov za učne tehnologije s stališča MŠŠ

Standardi za pakiranje e-gradiv: ADL SCORM in IMS Common Cartridge

Standardi in specifikacije za iskanje, izmenjavo in ponovno uporabo e-gradiv

Portal LRE (Learning Resources Exchange (LRE) Portal

splošna računalniška pismenost

izkušnje s pripravo in/ali uporabo e-gradiv

osnovno znanje (razumevanje) angleščine (za nekaj predavanj v dopoldanskem delu)

za delavnico so zaželene izkušnje pri izdelavi spletnih učnih gradiv

 

pripravljavci e-gradiv na šolah

uporabniki e-gradiv

sodelavci na projektih MŠŠ za izdelavo e-gradiv

založniki e-gradiv

 

Torek

Predstavitev JavaFX

JavaFX za programerje

Predstavitev HTML5

HTML5 novosti (video in canvas)

HTML5 vs. Flash za razvoj RIA

 

Poznavanje programiranja (po možnosti z Javo) (le za del o JavaFX)

Znanje html-ja in css-a,

Zaželeno poznavanje JavScript

 

računalnikarji na šolah

 

Sreda

sistem za upravljanje z vsebinami in oblikovne predloge

uporaba prosto dostopnih predlog iz spleta

struktura predloge

koraki predelave obstoječe predloge

izdelava grafik za predlogo

 

znanje html in css

znanje osnovnih korakov skrbništva sistema Joomla

računalnikarji na šolah

tehnična podpora projekta e-šolstvo

 

 

Gradiva

Udeleženci bodo dobili  zgoščenko (CD) s primeri dobre prakse in odprtokodnimi orodji, ki pridejo v poštev. Posodobljena gradiva (predstavitve, lekcije, praktični primeri (brez razvojnih orodij)) so na voljo tudi na spletu. 

 

Organizacija in izvedba

Organizator poletne šole  je Središče za e-šolstvo, izvajalci programa pa strokovnjaki Fakultete za računalništvo in informatiko. Kontaktna oseba in vodja poletne šole je prof.dr. Saša Divjak

 

Prijave

Prijavite se s klikom na to prijavnico. Spletna poletna šola 2010 je za udeležence brezplačna.

V prijavnem obrazcu navedite, katerih dnevov se boste udeležili!!

 

Rok prijave: 16. 6. 2010

 

Dodatne informacije dobite na Miška d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljanaa, kontaktna oseba: Jelka Stankovič, jelka.stankovic@miska.si, telefon: 041736116

 

Prisrčno vabljeni in nasvidenje na Spletni poletni šoli 2010!

 

 

Vodstvo projekta E-šolstvo

 

Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.