Spletna poletna šola CoLoS 2009 

Bogate spletne aplikacije v izobraževanju (ActionScript3, Silverlight)

 

 Poletna šola bo potekala

 

-        od 29. junija do 3. julija 2009 na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, Tržaška 25 (srečanje v živo) – v tem času bo program šole potekal tudi videokonferenčno

 

-        od 3. julija do 10. julija 2009 (spletno svetovanje – na daljavo).

 

Vabljeni ste vsi, ki pripravljate napredna izobraževalna e-gradiva in imate ustrezna znanja iz programiranja.

 

 

 

Uvodne informacije

V skladu z najnovejšimi trendi na področju spletnih tehnologij bo poletna šola usmerjena v tako imenovane »Bogate spletne aplikacije«  (Rich Internet Applications), seveda s poudarkom na izobraževanju.  Tako kot so  v preteklem desetletju igrali pomembno vlogo tudi na področju izobraževalnih vsebin Java (s svojimi animacijami),  JavaScript (z interaktivnostjo spletnih strani) in seveda Flash, bosta v bodoče bogatila izobraževalne vsebine (e-gradiva) tehnologiji Flex (ActionScript3) in SilverLight. Poletna šola je zato usmerjena v novosti in inovativnost, tako kot je to veljalo pri večletnih poletnih šolah CoLoS, tokrat predvsem v kreativne učitelje, ki naj bi bili kasneje sposobni sami bogatitve svojih e-gradiv z interaktivnimi vložki na osnovi tehnologij ActionScript3 in SilverLight, za kar pa že potrebujejo primerno programersko predznanje oziroma izkušnje.

 

Posebnost poletne šole bo tudi v sami izvedbi, saj bo poudarjeno temeljila na uporabi spletnih videokonferenc, kakršne sedaj omogoča ARNES. Hkrati bomo za sodelovalno okolje med izvajalci in udeleženci poskrbeli v okviru spletne učilnice. Poudarek bo tako predvsem na individualiziranem sodelovanju preko spleta.  Ker pa praksa kaže, da si marsikdo (ki mu razmere to dopuščajo) želi sodelovanja »v živo«, bodo sama predavanja, pa tudi praktične vaje, potekale tudi v pripravljeni klasični računalniški učilnici. Poseben tehnološki in organizacijski izziv naj bi bilo svetovanje pri praktičnem delu tistih, ki bodo sodelovali iz svojih domačih lokacij.

 

Vsebine

·       Pisanje spletnih aplikacij v okolju ActionScript 3

·       ActionScript3 v izobraževanju (primeri dobre prakse)

 

·       Uvod v Silverlight

·       Pisanje spletnih aplikacij v okolju SilverLight

·       SilverLight v izobraževanju (primeri dobre prakse)

 

Spletna (videokonferenčna) predavanja

V dopoldanskem času bodo potekala videokonferenčna predavanja v skladu s programom poletne šole. Organizirana bodo po tematskih sklopih. Vsak dan bodo potekale štiri šolske ure, predavanja pa bodo praktično usmerjena. Učitelji bodo imeli  možnost spremljanja predavanj tudi preko interneta, lahko tudi od doma. Predavanja bodo snemana in si jih bodo lahko udeleženci ogledavali tudi kasneje na zahtevo.

 

Praktične delavnice

Poleg praktične delavnice v računalniški učilnici bo potekalo tudi praktično delo, vodeno oziroma svetovano preko spletne učilnice z možnostjo tudi skupinskih klepetalnic in dodatnih računalniških demonstracij preko spleta.

 

Podroben program

Program

 

Gradiva

Udeleženci bodo dobili  zgoščenko (CD) s primeri dobre prakse in odprtokodnimi orodji, ki pridejo v poštev pri pripravi Bogatih spletnih aplikacij. Posodobljena gradiva (predstavitve, lekcije, praktični primeri (brez razvojnih orodij)) so na voljo tudi tu v eni sami zip datoteki.

 

 

Predavanja preko spleta

 

Ogled v živo:

https://vox.arnes.si/colos

 

Ogled posnetih predavanj

Spletna učilnica

 

http://colos2.fri.uni-lj.si

 

 

 

 

Organizacija in izvedba

Organizator poletne šole  je Središče za e-šolstvo, izvajalci programa pa strokovnjaki Fakultete za računalništvo in informatiko. Kontaktna oseba in vodja poletne šole je prof.dr. Saša Divjak

 

Prijave

Prijavite se s klikom na to prijavnico. Spletna poletna šola 2009 je za udeležence brezplačna.

 

Rok prijave: 22. 6. 2009

 

Dodatne informacije dobite na Kopo d.o.o., Trg Edvarda Kardelja 3, Nova Gorica, kontaktna oseba: Ingrid Možina Podbršček, ingrid@kopo.si, ( 05 330 52 40

 

Prisrčno vabljeni in nasvidenje na Spletni poletni šoli 2009!

 

 

Vodstvo projekta E-šolstvo

 

Projekt sofinancira Evropska unija (Evropski socialni sklad) in Ministrstvo za šolstvo in šport.