Poletna šola CoLoS/HSci 2006
3-7-julij 2006

V živo na internetu

   Navodila za spremljanje po Internetu 

O poletni šoli                                                                   Elektronska prijava udeležbe

Podroben program

 

Poletno šolo CoLoS organizira  Ministrstvo za šolstvo in šport, sodi pa tudi v del aktivnosti združenja CoLoS in  projekta Hands on Science. Kot že samo ime pove, bo poudarek na praktični uporabi računalnikov.  Sponzor poletne šole je Microsoft.     Četrtkov program je pripravil  Zavod za šolstvo Republike Slovenije.

Vsebine 

- Programiranje v jeziku Java (za učitelje računalništva)

- Programski jezik Python (za učitelje računalništva)

- Priprava e-gradiv skladno s standardom SCORM

- Odprtokodna izobraževalna orodja,

- Microsoft v izobraževanju (orodja, okolja)

- Projekt OpenSource Physics

- Uporaba IKT pri predmetnem pouku

 

Videokonferenčna predavanja


V dopoldanskem času bodo potekala videokonferenčna predavanja v skladu s programom poletne šole. Predavanja bodo organizirana po tematskih sklopih. Vsak dan naj bi bile tri šolske ure takih predavanj. Predavanja naj bi bila praktično usmerjena.

Praktične delavnice


Poleg predavanj bo potekalo tudi več praktičnih delavnic v računalniških učilnicah. Delavnice bodo usmerjene v posamezne strokovne teme.

Lokacija

Vsebina

 Ljubljana

Delavnica Python
Programiranje v jeziku Java

Projekt Open Source Physics

Priprava e-gradiv skladno s standardom SCORM

Priprava e-gradiv s programom eXe

Sharepoint learning kit

Tehnologije znanja in primer rešitve večparameterskega odločitvenega problema s programom Dexi

Uporaba računalniško-merilnega kompleta Vernier pri kemiji

Kranj

RSS, blogging in podcasting

Priprava e-gradiv s programom eXe

Microsoft Visual Web Developer 2005 Express Edition

Koper

Microsoft Learning Network Manager , namestitev in uporaba

Murska Sobota
Priprava e-gradiv

Velenje

Urejanje digitalne fotografije ( uporaba OK orodja GIMP)
Priprava e-gradiv s programom eXe
Program Blender (3D modeliranje)
Joomla

 


Sočasni dogodek v Ljubljani: Poletna šola računalništva za srednješolce

 

 

Gradiva
Udeleženci bodo dobili  zgoščenke (CD) s problemsko usmerjenimi vsebinami.

Cena poletne šole

Šolam ni potrebno za udeležbo njihovih učiteljev plačevati nobene kotizacije.


Elektronska prijava udeležbe

Organizacija

Poletna šola CoLoS sodi v program aktivnosti Ministrstva za šolstvo in šport.
Koordinator poletne šole  je Fakulteta za računalništvo in informatiko, kontaktna oseba
prof.dr. Saša Divjak
Organizacijske zadeve z udeleženci: Much d.o.o, mailto:marko.simsic@much.si
 
d

.o.o