Poletna šola CoLoS/HSci 2004                    V živo na internetu       

O poletni šoli                                                                elektronska prijava udeležbe

Podroben program         


Udeleženci poletne šole oziroma tega seminarja naj bi bili učitelji različnih strokovnih smeri, ne le fizike, kemije in računalništva.

Poletna šola CoLoS poteka v letu 2004 spet nekoliko drugače. Letos bo v Ljubljani sočasno z mednarodno konferenco HSCi 2004 (Teaching and Learning Science in XXI Century) , ki  sodi v del aktivnosti projekta Hands on Science. Kot že samo ime pove, bo poudarek na praktični uporabi računalnikov. Zaradi udeležbe več tujih predavateljev, delno pa tudi tujih udeležencev bodo nekatera predavanja v angleščini. 

Praktične delavnice

Poleg predavanj bo potekalo tudi več praktičnih delavnic v računalniških učilnicah. Poudarek bo na odprtokodni oziroma nekomercialni didaktični programski opremi, delavnice pa bodo usmerjene v posamezne znanstvene vede oziroma strokovne predmete. (fizika, računalništvo,..)

Tematski otoki

Med celotno poletno šolo bo v eni od računalniških učilnic in še kakšnem drugem prostoru potekal tudi "sejem znanosti" (science fair), seveda v luči izobraževanja, s poudarkom na srednjih šolah. Organizirali bomo usmerjene "tematske otoke" (fizika, kemija, biologija,...), na katerih bodo predstavljene različne didaktične rešitve.  Osnovna zamisel je izkoristek različnih prostih terminov v času poletne šole za oglede, izmenjavo izkušenj, nekomercialne programske opreme ipd.

Program (Word)

Gradiva
Udeleženci bodo dobili  zgoščenke (CD) s problemsko usmerjenimi vsebinami. To bodo predvsem didaktični programi. Dodatno možnost za pridobivanje takih vsebin bo dajal sam sejem  znanosti.


Cena poletne šole

Šolam ni potrebno za udeležbo njihovih učiteljev plačevati nobene kotizacije.


Elektronska prijava udeležbe

Organizacija

Poletna šola CoLoS sodi v program aktivnosti Ministrstva za šolstvo in šport, program računalniškega opismenjevanja.
Organizator poletne šole  je Fakulteta za računalništvo in informatiko, kontaktna oseba prof.dr. Saša Divjak
Organizacijske zadeve z udeleženci: Much d.o.o, marko.simsic@much.si
Tehnična izvedba videokonferenc, snemanje in digitalizacija gradiv: TSE Trade d

.o.o