Poletna šola CoLoS 2003

Udeleženci poletne šole oziroma tega seminarja naj bi bili predvsem učitelji fizike, kemije, računalništva.

Poletna šola CoLoS poteka v letu 2003 nekoliko drugače. Letos bo v Ljubljanai sočasno z mednarodno konferenco EUROCON 2003 potekalo srečanje ekspertov CoLoS iz Evrope, Amerike in Tajvana. Zato bo pred samo konferencov, v nedeljo, 21. septembra 2002 v poslopju FRI in FE na Tržaški 25  potekal enodnevni seminar CoLoS (CoLoS tutorials). Zaradi tujih predavateljev bodo predavanja v angleščini.  Čez kakšen mesec bo na Fakulteti za računalništvo in informatiko sledila dvodnevna praktična delavnica "CoLoS po CoLoSu" v računalniški učilnici (dve soboti).  Več o tem v nadaljevanju CoLoS po CoLoSu.  Več o organizaciji poletne šole v rubriki Organizacija.

CoLoS in EUROCON 2003

Vsebina seminarja CoLoS (nedelja, 21. septembra 2003 ob 13. uri) bo naslednja:

Francisco Esquembre: Ejs and show some examples of simulations

Hermann Haertel: Computer Generated Animations to Support Learning and Understanding in Physics

Vojko Valenčič :Jacob : Electricity and Magnetism simulation using particles (waiting for abstract)

W. Christian,M. Belloni,M.Dancy, A.Cox: Authoring and Assessing Physlet-based Interactive Curricular Material

M.Fir,D.Dolnicar,A.Vahcic,M.Vrtacnik,S.Divjak: Design of an interactive virtual chemical laboratory.


V dneh od 22 do 23. septembra  bo potekala konferenca EUROCON2003. Kar 5 vabljenih predavanj na sami konferenci bodo izvedli strokovnjaki CoLoS in sicer

22. september dopoldan:
Zvonko Fazarinc: A Promissing Paradigm Shift in the  Use of Computers for Scientific Instruction
          23. september popoldan (na Bledu):
          Hermann Haertel : Aristotle still wins over Newton
          Fu-Kwun Hwang: Integrated web tool for science learning.
        24. september , popoldan (v Portorožu):
 W. Christian, M. Belloni: Developing an Open Source Code Library for Science and Mathematics Teachers and Curriculum  Francisco  Esquembre: Using Easy Java Simulations to create scientific simulations in Java


V ponedeljek, 22. septembra bo v sklopu same konference EUROCON2003 potekala tudi sekcija Računalnik v izobraževanju (Computer in Education), na kateri bo spet več referatov CoLoS. Med njimi bodo naslednji:

Marián Kireš ; Teachers` competence for using modern media in education
  Zuzana Jeskova; Computer-aided experiment in physics teaching
J.M.Zamarro, E.Martin: Introducing computers in the first year university science students.
S. Divjak, S. Zagoranski: Augmented Reality in Education
J. Švajger, B. Kamin: WEB based Educational Standard Tools
Hugh Cartwright: The Role of Internet-based Experiments in Science Education
H. Haertel: To drop a feather and a piece of lead in a vacuum tube 
J. Podobnik, V. Valencic: Evaluation of the computer simulation using particles method for use in electromagnetics
D. Simeonov ,V. Valencic: Computer simulations for conceptualunderstanding of dielectrophoresis using JaCoB


CoLoS po CoLoSu

V oktobru bo potekalo praktično nadaljevanje poletne šole CoLoS, ki je letos usmerjena v učitelje fizike, kemije, računalništva. Poudarek bo na pripravi lastnih simulacij naravoslovnih pojavov in njihovi 3d predstavitvi.

CoLoS po CoLoSu bo potekal na  naslednji način:

Na dogovorjeno soboto v oktobru bo potekala enodnevna praktična delavnica v eni od računalniških učilnic Fakultete za računalništvo in informatiko.
Vsak udeleženec bo dobil svoj CD s primernimi didaktičnimi gradivi. Pod strokovnim vodstvom  bodo udeleženci najprej sami preskusili več programskih orodij oziroma pristopov.

Sledilo bo 3 tedensko obdobje dela v domačem okolju. V tem bodo udeleženci pripravljali lastne primere simulacij. Vsak udeleženec naj bi pripravil svoj primer, lahko iz pripravljenega seznama,  po možnosti pa po lastni zamisli.  Po potrebi bodo lahko preko interneta dobivali strokovne napotke.

Šolo bo zaključil videokonferenčni dogodek, na katerem bodo tudi predstavljene najboljše rešitve nalog udeležencev.Organizacija

Poletna šola CoLoS sodi v program aktivnosti Ministrstva za šolstvo in šport, program računalniškega opismenjevanja.
Organizator poletne šole  je Fakulteta za računalništvo in informatiko, kontaktna oseba prof.dr. Saša Divjak
Organizacijske zadeve z udeleženci: Much d.o.o, prijave na melita@much.si 
Tehnična izvedba videokonferenc, snemanje in digitalizacija gradiv: TSE Trade d.o.o