E gradiva za računalništvo in informatiko

ERI_-_domov
Informatika
Raunalnitvo
Rasistemi_in_omreja
Pomoč

SeminarjiVsi seminarji trajajo 16 ur in so ovrednoteni z 1 točko. Udeležba na seminarjih je brezplačna.

Cilj seminarja je seznaniti udeležence s scenarijem, ki je vgrajen v e-gradivo za navedeni predmet. Udeleženci naj bi spoznali tudi podrobnosti posameznih učnih objektov, ki so gradniki tega gradiva. Spoznali bi, kako lahko e-gradivo uporabijo pri lastni pripravi in izvedbi poučevanja in kako bi lahko to gradivo uporabljali učenci pri utrjevanju svojega znanja. V sklopu seminarja naj bi učitelji še spoznali, kako lahko e-gradivo uporabljajo samostojno na lastnem računalniku in kako ga lahko vnosijo v primeren LMS. Končno naj bi spoznali, kako lahko e-gradivo prilagajajo lastnim zamislim in potrebam.