Kaj je CoLoS

Smisel CoLoS

CoLoS pomeni konceptualno poučevanje znanosti (Conceptual Learning of Science).  Smisel CoLoS je v tem, da dosežemo povečanje motivacije za študij naravoslovja. Učitelji naravoslovja naj bi uporabljali nova sredstva in metode, ki jih ponuja sodobna računalniška tehnologija. To naj bi omogočalo globlje spoznavanje in razumevanje pojavov, ki so predmet njihovega pouka. S tem naj bi se dvigovala kvaliteta poučevanja, med dijaki pa povečeval interes za naravoslovne in tehnične znanosti.

Neposredni cilji

 Vpeljava sodobnih, računalniško podprtih metod eksperimentiranja, temelječih na mimikriji narave in interakciji njenih objektov.
 Vizualizacija pojavov, ki so sicer težko razumljivi.
 Vzpostavitev modela medsebojne strokovne povezanosti srednješolskih učiteljev z matičnimi fakultetami.

Seznam rezultatov

 Nova programska orodja za pripravo didaktično usmerjenih eksperimentov
 Nova orodja za integracijo didaktičnih eksperimentov s spremljajočimi didaktičnimi gradivi
 Zbirka tipičnih didaktičnih zgledov
 Vzpostavljen pilotni (modelni) primer računalniškega strežnika z didaktičnimi vsebinami

Pomen rezultatov za šolsko okolje

CoLoS naj bi obogatil srednješolske učitelje z novimi orodji in posredno z novimi didaktičnimi metodami, primernimi predvsem na področju naravoslovja. Poleg tega jih bo vzpodbudil k bolj učinkovitemu medsebojnemu strokovnemu komuniciranju, kar omogoča tehnologija, ki jo uvaja program RO. Pridobljene izkušnje bodo zanesljivo vplivale na usmeritve pri opremljanju srednjih šol z računalniško podprto tehnologijo.