UVOD V TERMODINAMIKO

Physics Department. Murcia University.
LGM, University of Ljubljana
First Version: September 1995 / Last Version: October 1997. 

Uvod v osnovne koncepte termodinamike. Izhodiščni zgled je idealni plin.

 

Kazalo 

1. UVOD
2. PRITISK V PLINU
3. TEMPERATURA
4. NOTRANJA ENERGIJA 
5. TOPLOTA
6. DELO V PLINU 
7. PRVI ZAKON 
8. ENTROPIJA
9. PORAZDELITEV HITROSTI
10. SPECIFIČNA TOPLOTA IN EKVIPARTICIJA 

OPOMBE:


Uvod  

 
jmz@colos.fcu.um.es