Uvod v mehaniko 


Hermann Härtel

IPN
Avgust 1996

Vsebinsko kazalo

Poglavje 1 : Zgradba / Splošne informacije

Poglavje 2 : Priprave in začetek

Poglavje 3 : Prostorske koordinate

Poglavje 4 : Hitrost

Poglavje 5 : Pospešek

Poglavje 6 : r, v in a kot funkcije časa

Poglavje 7 : Osnovni zakon mehanike

Poglavje 8 : Hookeov zakon

Poglavje 9 : Vektorji in komponente

Poglavje 10 : Gibanje pod vplivom gravitacije

Poglavje 11 : Akcija=Reakcija

Poglavje 12 : Težišče

Poglavje 13 : Delo in energija

Poglavje 14 : Trki

Poglavje 15 : Kroženje

Poglavje 16 : Harmonično nihanje

Poglavje 17 : Nihalo (I)

Poglavje 18 : Nihalo(II)

Poglavje 19 : Matematične izpeljave