Demonstracija apleta Animator3D


Animator3D je aplet, ki omogoča prikaz fizikalnih in drugih naravnih pojavov v 3D svetu. Svet lahko prikažemo v posebnem oknu, lahko pa tudi v sklopu iste hipertekstne strani.

Kot zanimivost povejmo, da je aplet skrit tukaj ()

Prikaz simulacijskega okna sprožimo s  povezavo , lahko pa tudi z gumbom  

ali s sliko

Enak način interakcije (tekstovna ali slikovna povezava ali gumb) lahko uporabimo tudi pri drugih ukazih, saj so v resnici klici JavaScript funkcij.
 
Pogled na prikazani svet lahko spreminjamo z miško:
  • Povečava: Vlečenje z miško
  • Vrtenje:SHIFT + vlečenje z miško

  • Premikanje slike: CTRL + vlečenje z miško

Dodatne informacije: