Primeri iz fizike

Ti primeri so didaktično ali delovno nepopolni, vendar so vseeno zanimivi.

Motor
Nihalo
Struna
Resonanca
Delci
Primeri z JxyZET